TJM Toolsite
Main Image
Thumbnail Image
+ もっと 見る

仕様


  • 対応:タタックナイフ・タタックナイフショート

材質


  • 本体:PP